Afbeeldingen

Presentatie van de Sovjet-Unie


Leger van de Sovjet-Unie
Leger van de Sovjet-Unie

Sovjet-Unie, gebruikelijke benaming voor de voormalige Unie van Socialistische Sovjet-Republieken (Russisch: Sojoez Sovjetskich Sotsjalistitsjeskich Respoeblik; afkorting: USSR), tot eind 1991 een statenunie in het oosten van Europa en het noorden van Azië, 22 275 700 km2, met in 1989 287 miljoen inwoners (13 inwoners per km2), hoofdstad was Moskou (Moskva). Munteenheid was de roebel, onderverdeeld in 100 kopeken. Nationale feestdag was 7 november, herdenking van de Oktoberrevolutie. In 1991 werd de Sovjet-Unie opgeheven en kwam de GOS (Gemeenschap van Onafhankelijke Staten) tot stand, met als belangrijkste staat de Russische Federatie.

Samenstelling


Als gevolg van veroveringen en annexaties herbergde de Sovjet-Unie een groot aantal volken en volkjes. (Behalve Russisch werden ca. 150 andere talen gesproken.) De volken kunnen worden onderverdeeld in Slavische (Russen, Oekraïners, Witrussen en Polen), Turkse (o.a. Oezbeken, Kazachen), Kaukasische (Armeniërs, Georgiërs), Baltische (Letten, Litouwers), Fins-Oegrische (Mordvinen) en Mongoolse volken. Tot de kleinere volken behoren o.a. de Tsjetsjenen, Koreanen, Finnen, Jakoeten, Hongaren, Grieken, Eskimo's, Mongolen, Aleoeten, Kalmukken, Roemenen, Turken, Abchazen, Avaren, Balkaren, Tsjerkessen, Perzen, Assyriërs, Joekagieren, Tofalaren.

Religie


Het marxisme-leninisme als staatsideologie van de Sovjet-Unie werd gekenmerkt door een strijdbaar atheïsme. Vanaf ca. 1929 werden alle kerkgenootschappen vervolgd. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog was van de meeste kerken de organisatie vernietigd, waren de meeste kerken en moskeeën gesloten en zat het grootste deel van de geestelijkheid gevangen. De zware slag die het Duitse leger de Sovjet-Unie toediende, bracht de overheid ertoe de aangeboden steun van de kerken te aanvaarden in ruil voor een beperkte bewegingsvrijheid. Vanaf 1959 werden opnieuw kerken gesloten, maar na de val van Chroesjtsjov in 1964 werd deze campagne onmiddellijk stopgezet. Sinds het einde van de jaren zeventig kreeg de kerk in ruil voor strikte loyaliteit aan de overheid een eigen beperkte speelruimte, die niet verder reikte dan het ‘bevredigen van religieuze behoeften’, dwz. het houden van erediensten en het toedienen van sacramente.

Met uitzondering van de Russisch-Orthodoxe Kerk waren de kerkgenootschappen geen rechtspersoon. Iedere vorm van maatschappelijke activiteit was verboden, met uitzondering van politieke activiteiten voor de overheid. Voor een legaal bestaan was registratie van gemeenten en kerkgenootschappen vereist. Klassikaal godsdienstonderricht aan minderjarigen was verboden. Een (klein) deel van de gelovigen weigerde zich te onderwerpen en had zich georganiseerd in illegale, niet registreerde gemeenten en kerken. © "Sovjet-Unie" geschrieben von Emmanuel Buchot und Encarta

Foto's van Europese landen

Turkije

Turkije

Foto's Informatie

Fotos Oostenrijk

Oostenrijk

Foto's Informatie

Hongarije

Hongarije

Foto's Informatie

Schotland

Schotland

Foto's Informatie

Kroatien

Kroatië

Foto's Informatie

Foto's van Duitsland

Duitsland

Foto's Informatie

Griekenland

Griekenland

Foto's Informatie

Engeland

Engeland

Foto's Informatie

Niederlande

Nederland

Foto's Informatie

Frankrijk

Frankrijk

Foto's Informatie

Denemarken

Denemarken

Foto's Informatie

Portugal

Portugal

Foto's Informatie

Foto's van Azië

Vietnam

Vietnam

Foto's Informatie

Zuid-Korea

Zuid-Korea

Foto's Informatie

Cambodja

Cambodja

Foto's Informatie

Thailand

Thailand

Foto's Informatie

Foto's van de Amerika's

Verenigde Staten

Verenigde Staten

Foto's Informatie

Website informatie