Afbeeldingen

Nederland aan het einde van de 20e eeuw


Bernhard
Bernhard

Op 6 mei 1998 vonden parlementsverkiezingen plaats, waarbij de PvdA, VVD en Groen Links de grote winnaars werden (met resp. 45, 38 en 11 zetels) en het CDA en D66 de grote verliezers (resp. 29 en 14 zetels). Er kwam een tweede kabinet-Kok tot stand met steun van dezelfde partijen; vice-premiers werden ditmaal Annemarie Jorritsma (VVD) en Els Borst (D66). Het beleid werd in grote lijnen voortgezet. Ook internationaal kreeg het zogenaamde poldermodel steeds meer erkenning.

In mei 1999 wankelde het kabinet n.a.v. het wetsvoorstel over een correctief wetgevingsreferendum, een wens van D66 en inhoudend dat burgers een wetsvoorstel zouden moeten kunnen tegenhouden nadat het is aanvaard door de Tweede en Eerste Kamer. In de Eerste Kamer leek geen meerderheid voor het wetsvoorstel te vinden. D66 dreigde met een kabinetscrisis als het zou worden afgewezen. In de nacht van 18 mei 1999 werd het voorstel in de Eerste Kamer weggestemd; de stem van oud-VVD-leider Wiegel gaf de doorslag. Premier Kok bood daarop het ontslag van het kabinet aan, maar de crisis werd gelijmd (het correctief referendum werd uitgesteld) en het demissionaire kabinet trad opnieuw aan.

Op 7 juni 1999 trad minister van Landbouw Haijo Apotheker (D66) af, omdat het door hem voorgestane beleid m.b.t. de inkrimping van de varkensstapel binnen het kabinet niet genoeg steun kreeg. Hij werd opgevolgd door zijn partijgenoot Laurens Jan Brinkhorst. Op 13 maart 2000 maakte minister van Binnenlandse Zaken Bram Peper (PvdA) zijn aftreden bekend, daags voor de publicatie van de bevindingen van een gemeentelijke onderzoekscommissie naar het declaratiegedrag van Peper in zijn functie van burgemeester van Rotterdam.

Hij werd opgevolgd door zijn partijgenoot Klaas de Vries. Eind jaren negentig kende Nederland een onafgebroken periode van flinke economische groei, en daalde de werkloosheid aanzienlijk. De al tijdens de kabinetten-Lubbers ingezette sanering van de overheidsfinanciën wierp vruchten af: Nederland voldeed eind 1999 aan de eisen voor toetreding tot de Economische en Monetaire Unie.

Minister Zalm van Financiën kon in de begroting voor 2001 rekenen op een overschot. Ondanks extra middelen en veel politieke aandacht bleven in sectoren als gezondheidszorg, onderwijs en veiligheid tekorten bestaan, vooral op het gebied van personeel.

In 1999 nam Nederland deel aan de luchtacties van de NAVO boven Servië tijdens de oorlog in Kosovo. Verder gingen Nederlandse militairen naar Albanië in het kader van de operatie Allied Harbour, de noodhulpoperatie van de NAVO voor de vluchtelingen uit Kosovo. In Nederland zelf werden ca. 4000 Kosovaarse vluchtelingen opgevangen.

Eind 1998 besloot de Tweede Kamer tot een eigen onderzoek naar de politieke besluitvorming rond deelname aan vredesmissies, met de klemtoon op de uitzending van Dutchbat naar Srebrenica in 1995 (commissie-Bakker). In haar rapport concludeerde de commissie dat het kabinet de Tweede Kamer eerder en beter moet informeren over deelname aan vredesmissies. Het zou de Kamer volledig moeten inlichten vóór informele toezeggingen aan de VN omdat in de praktijk zo’n toezegging niet meer terug valt te draaien. Op 18 oktober gaf een Kamermeerderheid het groene licht voor de uitzending van ruim 1000 militairen, onder wie 770 mariniers, naar het grensgebied tussen Eritrea en Ethiopië waar zij moesten toezien op de naleving van de wapenstilstand. Aanhoudende berichten over de gebeurtenissen in Srebrenica in 1995 deden het kabinet besluiten een onafhankelijk onderzoek in te stellen door het NIOD, waarvan het rapport verscheen op 10 april 2002. Per 1 januari 2001 werd een nieuw belastingstelsel ingevoerd. De kern van het stelsel was een verschuiving van belasting op arbeid naar belasting op consumptie.

In 2000 en 2001 gaf het parlement groen licht voor legalisering van het homohuwelijk en euthanasie. In beide gevallen was Nederland het eerste land ter wereld waar de bestaande praktijk een wettelijke basis kreeg. Weliswaar bleven euthanasie en hulp bij zelfdoding strafbaar, maar aan het betreffende artikel van het Wetboek van Strafrecht werd een strafuitsluitingsgrond toegevoegd: die van zorgvuldige hulpverlenin. In 2001 werd een nieuwe Vreemdelingenwet van kracht. De wet van staatssecretaris Job Cohen moest de lange asielprocedure vereenvoudigen en bekorten. De mogelijkheden om tegen een negatieve beslissing in beroep te gaan, werden beperkt. Afgewezen asielzoekers zouden sneller kunnen worden uitgezet. De wet leek effect te sorteren: in 2001 daalde het aantal asielaanvragen met een kwart. Precies een maand voor de Tweede Kamerverkiezingen van mei 2002 viel op 16 april het tweede kabinet-Kok over de affaire-Srebrenica, na verschijning van het rapport van het NIOD over de val van de enclave. De Tweede Kamer besloot dat er nog te veel vraagtekens waren om een definitief politiek oordeel te kunnen vellen. De commissie-Bakker voerde een parlementaire enquête uit. In januari 2003 verscheen het rapport van de enquêtecommissie. © "Nederland" geschrieben von Emmanuel Buchot und Encarta

Foto's van Europese landen

Turkije

Turkije

Foto's Informatie

Fotos Oostenrijk

Oostenrijk

Foto's Informatie

Hongarije

Hongarije

Foto's Informatie

Schotland

Schotland

Foto's Informatie

Kroatien

Kroatië

Foto's Informatie

Foto's van Duitsland

Duitsland

Foto's Informatie

Griekenland

Griekenland

Foto's Informatie

Engeland

Engeland

Foto's Informatie

Niederlande

Nederland

Foto's Informatie

Frankrijk

Frankrijk

Foto's Informatie

Denemarken

Denemarken

Foto's Informatie

Portugal

Portugal

Foto's Informatie

Foto's van Azië

Vietnam

Vietnam

Foto's Informatie

Zuid-Korea

Zuid-Korea

Foto's Informatie

Cambodja

Cambodja

Foto's Informatie

Thailand

Thailand

Foto's Informatie

Foto's van de Amerika's

Verenigde Staten

Verenigde Staten

Foto's Informatie

Website informatie