Afbeeldingen

Nederland in de jaren 1990


Hans Dijkstal
Hans Dijkstal

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van mei 1994 leden de regeringspartijen CDA en PvdA een zwaar verlies. De grootste winnaar was D66, gevolgd door de VVD. Uiteindelijk leidde de formatie na 111 dagen tot een kabinet. In het in augustus 1994 beëdigde kabinet-Kok namen naast de PvdA de VVD en D66 deel; beide leverden een vice-premier, Hans Dijkstal resp. Hans van Mierlo. Voor het eerst sinds 1918 maakten geen confessionele partijen deel uit van het landsbestuur en voor het eerst in 42 jaar zaten liberalen en sociaal-democraten samen in één kabinet. Politieke en bestuurlijke vernieuwing waren, naast herstel van de werkgelegenheid, deregulering en flexibilisering van de arbeidsmarkt, uitgangspunten van het beleid van de ‘paarse coalitie’. Tegen veler verwachting in was het kabinet-Kok succesvol, ook in economisch opzicht, zij het dat niet kon worden voorkomen dat in 1996 aan de vliegtuigbouw in Nederland een einde kwam door het faillissement van Fokker. Het CDA, onder leiding van fractieleider Enneüs Heerma, gedroeg zich onwennig in zijn oppositierol.

De ‘sociale vernieuwing’ van het kabinet-Lubbers III kreeg onder ‘paars’ een vervolg in o.a. het grotestedenbeleid en in een grondige versobering van het stelsel van sociale zekerheid. Staatssecretatis Linschoten (VVD) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid trad af nadat de Kamer was blijven twijfelen aan de geloofwaardigheid van zijn informatie inzake de CTSV-affaire (College van Toezicht Sociale Verzekeringen).

De parlementaire enquête naar de opsporingsmethoden van de politie bij het recherchewerk (commissie-Van Traa) worstelde in 1995 en 1996 met de vraag hoe ver justitie en politie mochten gaan in hun bestrijding van de drugscriminaliteit. Het rapport-Van Traa bevatte aanbevelingen op het gebied van de opsporingsmethoden, van de organisatie en werkwijze van de recherche en van het openbaar ministerie.

Een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de krijgsmacht vormden de gebeurtenissen in en rond de Bosnische moslimenclave Srebrenica in de zomer van 1995 (zie ook Bosnië en Srebrenica. Nederlandse VN-soldaten moesten daar machteloos toezien hoe de enclave onder de voet werd gelopen door Bosnische Serviërs, waarna duizenden moslims werden vermoord. De verantwoordelijkheid voor wat inmiddels een politieke ‘kwestie’ was geworden bleef tot lang na 1995 een gevoelig punt, ondanks de onhoudbare positie van ‘Dutchbat’ tegenover de militaire overmacht van de Serviërs en het feit dat het Nederlandse bataljon onder commando stond van de VN.

Het Nederlandse voorzitterschap van de EU in het eerste halfjaar van 1997 stond in het teken van een herziening van het uit 1991 daterende Verdrag van Maastricht. Het Verdrag van Amsterdam kende maar één belangrijke overeenstemming: het zgn. Stabiliteitspact, waarin de begrotingseisen werden vastgesteld waaraan landen moeten voldoen als ze tot de EMU zijn toegetreden. © "Nederland" geschrieben von Emmanuel Buchot und Encarta

Foto's van Europese landen

Turkije

Turkije

Foto's Informatie

Fotos Oostenrijk

Oostenrijk

Foto's Informatie

Hongarije

Hongarije

Foto's Informatie

Schotland

Schotland

Foto's Informatie

Kroatien

Kroatië

Foto's Informatie

Foto's van Duitsland

Duitsland

Foto's Informatie

Griekenland

Griekenland

Foto's Informatie

Engeland

Engeland

Foto's Informatie

Niederlande

Nederland

Foto's Informatie

Frankrijk

Frankrijk

Foto's Informatie

Denemarken

Denemarken

Foto's Informatie

Portugal

Portugal

Foto's Informatie

Foto's van Azië

Vietnam

Vietnam

Foto's Informatie

Zuid-Korea

Zuid-Korea

Foto's Informatie

Cambodja

Cambodja

Foto's Informatie

Thailand

Thailand

Foto's Informatie

Foto's van de Amerika's

Verenigde Staten

Verenigde Staten

Foto's Informatie

Website informatie