Afbeeldingen

Japan van de 8e tot de 12e eeuw


Heian-periode Kioto
Heian-periode Kioto

Op grond van de ideeën van rituele reinheid die in het sjintô heersten, werd in het oude Japan telkens na de dood van een keizer een nieuwe hoofdstad gekozen. Een gevolg van de toenemende Chinese invloed was dat in 710 voor het eerst een vaste hoofdstad gekozen werd, Nara, dat de hoofdstad van acht keizers is gebleven. De periode die haar naam aan deze hoofdstad ontleent, is de eerste glansperiode in de geschiedenis van het land geweest, met name op het gebied van bouw- en beeldhouwkunst. In deze periode begon zich een eigen richting in de Japanse cultuur af te tekenen.

Nara bleef hoofdstad tot 784; tien jaar later werd een nieuwe hoofdstad gekozen: Kyoto, toen Heian-kyo genaamd, dat tot 1868 de residentie van het keizerlijk huis gebleven is. De Heian-periode is het klassieke tijdperk van alle schone kunsten en van de literatuur. Het boeddhisme kwam verder tot ontwikkeling, terwijl een wederzijdse aanpassing tussen deze religie en het sjintô bereikt werd. In politiek opzicht is het feit dat tussen de 9de en het midden van de 12de eeuw vrijwel de gehele staatsmacht in handen van de Fujiwara kwam, vermeldenswaard. De Fujiwara lieten hun dochters met keizers trouwen en keizers voortijdig afdanken, plaatsten minderjarige keizers op de troon en lieten leden van hun eigen familie als regenten en kanseliers optreden; van alle ambten van enig belang wisten zij zich meester te maken. Hun macht ontleenden zij verder aan het gebruik van de schenkingen van sho-en, grondbezit, dat door de keizer aan boeddhistische kloosters, prinsen en hoge ambtenaren als beloning voor verdiensten gegeven werd. Deze sho-en bleven in naam eigendom van de keizer; zij waren echter belastingvrij en stonden onder jurisdictie van de provinciale stadhouders.

Zij namen in de loop der tijd gestadig in aantal toe; bovendien matigden bepaalde grootgrondbezitters zich het recht aan zelf hun gebieden tot sho-en te verklaren. In de 11de eeuw bestond de helft van het land uit sho-en. De Fujiwara zagen in dit gebruik een schitterende gelegenheid hun macht steeds meer te versterken; anderzijds kon dit stelsel hun ook noodlottig worden.

Deze landerijen zouden de economische basis gaan vormen van het middeleeuwse feodale stelsel in Japan, daar het sjogoenaat (zie § 5.5) de krijgsadel het recht toezegde ze te bezitten, te gebruiken of te besturen. Terwijl de Fujiwara zich voornamelijk beperkten tot de beïnvloeding van de politiek in de hoofdstad, kwamen de families van de landadel aan de grenzen tot steeds grotere ontwikkeling en macht. Zij streden niet alleen voortdurend onder elkaar, doch voerden in het noorden oorlogen tegen de Ainoe en breidden zo de grenzen van het Japanse grondgebied uit. Ca. 1150 wist een generaal van de adellijke Taira-familie de macht van de Fujiwara uit te schakelen. Na een langdurige strijd met haar rivaal om de macht, de Minamoto-familie, moesten de Taira uiteindelijk het onderspit delven. © "Japan" geschrieben von Emmanuel Buchot und Encarta

Foto's van Europese landen

Turkije

Turkije

Foto's Informatie

Fotos Oostenrijk

Oostenrijk

Foto's Informatie

Hongarije

Hongarije

Foto's Informatie

Schotland

Schotland

Foto's Informatie

Kroatien

Kroatië

Foto's Informatie

Foto's van Duitsland

Duitsland

Foto's Informatie

Griekenland

Griekenland

Foto's Informatie

Engeland

Engeland

Foto's Informatie

Niederlande

Nederland

Foto's Informatie

Frankrijk

Frankrijk

Foto's Informatie

Denemarken

Denemarken

Foto's Informatie

Portugal

Portugal

Foto's Informatie

Foto's van Azië

Vietnam

Vietnam

Foto's Informatie

Zuid-Korea

Zuid-Korea

Foto's Informatie

Cambodja

Cambodja

Foto's Informatie

Thailand

Thailand

Foto's Informatie

Foto's van de Amerika's

Verenigde Staten

Verenigde Staten

Foto's Informatie

Website informatie