Afbeeldingen

Noorwegen in de 11e eeuw


Harald Blaatand
Harald Blaatand

De historische tijd begint in Noorwegen met de Vikingtochten (ca. 800–1030; zie Vikingen), die grote delen van West-Europa binnen de Noorse invloedssfeer brachten. Hun tochten leidden tot de kolonisatie van IJsland en Groenland en de ontdekking van Vinland (Amerika) door Erik de Rode in 1002. In de 9de eeuw had het Oost-Noorse Ynglingengeslacht samen met een noordelijk gravengeslacht zijn macht naar het westen en noorden uitgebreid. Een overwinning in de Havsfjord (ca. 890) verschafte de Yngling Harald Harfagri (‘Schoonhaar’) de macht over West-Noorwegen. Over land stootte hij door naar Trøndelag, tot dan toe ressorterend onder de jarl van Hålogaland. Jarl Haakon sloot een pakt met Harald Harfagri en vestigde zich op de hoeve Lade (nu een wijk van Trondheim). Er was nu een soort rijkseenheid ontstaan. Na Haralds dood gingen zijn zoons elk een deel van Noorwegen besturen; de oudste, Erik, bekleedde het oppergezag.

Hij heeft in de oude koningssaga's (zie saga) een slechte naam; zijn bijnaam Blodyx (‘Bloedbijl’) heeft hij te danken aan de op zijn broers gepleegde moordaanslagen. De jarl van Lade haalde uit Engeland Haralds jongste zoon Haakon terug, die daar werd opgevoed aan het hof van koning Aethelstan. Vanuit Trøndelag wist hij al spoedig zijn gezag uit te breiden over grote delen van Noorwegen. Zijn poging om het christendom in te voeren mislukte. Wel realiseerde hij belangrijke verbeteringen in de defensie en het rechtsstelsel. Hij was geliefd bij het volk, om welke reden hij de bijnaam ‘de Goede’ verwierf. De oudste zoon van Erik, Harald Graafäll (‘Grauwpels’) en diens broers legden zich niet neer bij het koningschap van Haakon de Goede. Toen hun oom, de Deense koning Harald Blaatand (‘Blauwtand’), zich in de strijd mengde om een oude claim op het gebied rond de Oslofjord kracht bij te zetten, werd de overmacht te groot.

Wel won Haakon in 961 nog de Slag bij Fitjar, maar hij overleed korte tijd later aan een in die slag opgelopen verwonding. Harald Graafäll en zijn broers zetten de politiek van hun vader voort. Ook de jarlen van Lade moesten het ontgelden: Sigurd Haakonsson doodden zij. Aangezien Harald al spoedig het gebied rond de Oslofjord weer onder Noorwegen bracht, had Harald Blaatand er weinig moeite mee Sigurds zoon Haakon toestemming te geven voor het leggen van een hinderlaag in Deense vaarwateren, waar Harald Graafäll zijn einde vond. Harald Blaatand riep zichzelf uit tot koning van Denemarken en Noorwegen en jarl Haakon werd zijn vazal in Noorwegen. Nadat ook deze zich van de banden met Denemarken had ontdaan, brak er echter in Trøndelag een opstand uit tegen de tirannieke jarl, waarbij hij werd gedood. Zijn dood bood nieuwe kansen voor de Ynglingen. Olaf I Tryggveson begaf zich op het bericht van de moord vanuit Engeland naar Noorwegen. Hij werd in heel Noorwegen als koning erkend. Noch hem, noch zijn bloedverwant Olaf Haraldsson is het echter gelukt een duurzame rijkseenheid te vestigen. Hun pogingen de Noren te bekeren tot het christelijk geloof dat zij in Engeland hadden leren kennen, hebben de tegenstand eerder verscherpt dan verzacht. Olaf I streed in het jaar 1000 tegen de verenigde vloten van Denemarken, Zweden en de jarl Erik Haakonsson, waarschijnlijk in de Sont, en sneuvelde. Na een interregnum van opnieuw de Deense koning en de jarlen van Lade kwam in 1015 Olaf Haraldsson naar Noorwegen.

Hij werd door de Trondheimers erkend als koning Olaf II en streed in 1030 bij Stiklestad tegen de legerscharen van nagenoeg alle Noorse landsdelen. Ook hij sneuvelde en werd niet lang nadien heilig verklaard. © "Noorwegen" geschrieben von Emmanuel Buchot und Encarta

Foto's van Europese landen

Turkije

Turkije

Foto's Informatie

Fotos Oostenrijk

Oostenrijk

Foto's Informatie

Hongarije

Hongarije

Foto's Informatie

Schotland

Schotland

Foto's Informatie

Kroatien

Kroatië

Foto's Informatie

Foto's van Duitsland

Duitsland

Foto's Informatie

Griekenland

Griekenland

Foto's Informatie

Engeland

Engeland

Foto's Informatie

Niederlande

Nederland

Foto's Informatie

Frankrijk

Frankrijk

Foto's Informatie

Denemarken

Denemarken

Foto's Informatie

Portugal

Portugal

Foto's Informatie

Foto's van Azië

Vietnam

Vietnam

Foto's Informatie

Zuid-Korea

Zuid-Korea

Foto's Informatie

Cambodja

Cambodja

Foto's Informatie

Thailand

Thailand

Foto's Informatie

Foto's van de Amerika's

Verenigde Staten

Verenigde Staten

Foto's Informatie

Website informatie